facebook icon
Pobierz najnowszą wersję flashplayer'a Flash
Wtryskiwacze do Imprezy WRX i STI

Wtryskiwacze paliwa

Podczas zwiększania mocy silnika, zachodzi czasem konieczność wymiany wtryskiwaczy paliwa na większe. Zmniejszając współczynnik oporu na dolocie (układ dolotowy), przeciwciśnienie za turbiną (układu wydechowego), zwiększając ciśnienie doładowania powodujemy zwiększenie masy powietrza przepływającego przez silnik (współczynnik napełnienia cylindra rośnie). Ponieważ stosunek ilości powietrza do paliwa musi zostać zachowany, jakiekolwiek zwiększenie przepływu powietrza musi iść w parze ze zwiększeniem ilości paliwa.

Wtryskiwacze paliwa w Imprezach

Wtryskiwacze
Wtryskiwacze do STI i WRX.

Skomplikowane ECU Subaru w sposób ciągły kontroluje przepływ powietrza i oblicza dawkę paliwa w każdym cyklu pracy konieczną do utrzymania pożądanego ustalonego stosunku powietrze/paliwo. Znając parametry wtryskiwaczy, ECU oblicza, jak długo wtryskiwacz musi pozostać otwarty, żeby została dostarczona odpowiednia dawka paliwa. Czas, w którym wtryskiwacz musi zostać otwarty, zależny jest od dwóch zmiennych - przepływu (wielkości wtryskiwacza) i czasu otwarcia wtryskiwacza. Na ilość rozpylanego paliwa oczywiście również wpływa wartość ciśnienia paliwa zależna od pompy paliwa, regulatora oraz czynniki takie jak temperatura, napięcie...

W celu zwiększenia dawki zwiększamy czas otwarcia wtryskiwacza (wraz z większym przepływem powietrza), do momentu, w którym wtryskiwacz jest stale otwarty - czas wtrysku w każdym cyklu staje się tak długi, że poszczególne cykle łączą się ze sobą. W tym momencie wtryskiwacz osiąga swoją maksymalną przepustowość i dalsze zwiększanie ilości powietrza nie będzie mogło być już skompensowane większym wydatkiem wtryskiwacza, gdyż on tak naprawdę jest już cały czas otwarty. Taka praca wtryskiwacza powoduje jego nadmierne przegrzewanie oraz nie pozwala na precyzyjne dozowanie dawki paliwa.

Rozmiar wtryskiwaczy

W celu zwiększenia maksymalnego przepływu paliwa, zastępuje się oryginalne wtryskiwacze innymi, z wyższym współczynnikiem przepływu mogące w tym samym czasie dostarczyć większą dawkę. Należy być ostrożnym podczas porównywania wtryskiwaczy różnych producentów, wielkości i zwrócić uwagę; na ciśnienie paliwa i procent obciążenia wtryskiwacza. Lepiej dobrać większe niż za małe nawet jeśli wzrośnie nam zużycie paliwa :)

Standardowy wtryskiwacz do 2002 WRX jest określony na 380 cc/min, podczas gdy w STI na 500cc/min. Ponieważ części pochodzą od tego samego producenta, można stwierdzić, że w STI przepływa ok. 30% więcej paliwa w danym czasie otwarcia i ciśnieniu paliwa. Podczas wymiany części mechanicznych, ECU musi zostać przeprogramowany tak, aby te zmiany uwzględnić;. ECU musi zostać ustawiony do obliczania czasu otwarcia bazując na zwiększonym współczynniku przepływu wtryskiwacza. Na przykład, jeżeli nowe wtryskiwacze mają dwukrotnie większy współczynnik przepływu, ECU powinien otwierać wtryskiwacze tylko na ok. połowę pierwotnego czasu, tak aby utrzymać ten sam poziom paliwa.

Czas otwarcia wtrysku


Czas otwarcia wtryskiwacza w zależności od napięcia dla wtryskiwacza WRX.

Wtryskiwacze oprócz współczynnika przepływu posiadają także charakterystykę czasu otwarcia. Określa ona jak szybko wtryskiwacz otwiera się po otrzymaniu sygnału. Dopóki ten czas nie upłynie jedynie niewielkie ilości paliwa będą przepływać. Dodatkową komplikacją jest fakt, że czas otwarcia zależy również od napięcia baterii w samochodzie i każda zmiana napięcia musi zostac skompensowana. Wykres powyżej pokazuje charakterystykę otwarcia wtryskiwacza dla seryjnych wtryskiwaczy Imprezy WRX. Im wyższe napięcie baterii, tym szybciej wtrysk jest otwierany. Interesującym jest, że wtryskiwacze STI 500cc używają tych samych ustawień czasu otwarcia, co sugeruje niewielkie różnice mechaniczne pomiędzy wtryskiwaczami.

Ważną rzeczą podczas wymiany wtryskiwacza jest jego poprawne skalibrowanie, aby przy odpowiednim czasie otwarcia rozpylana była wymagana masa paliwa oraz kontrola innych elementów układu paliwowego pompa, regulator...

Wybór wtryskiwaczy

Kiedy decydujemy się na wymianę wtryskiwaczy, należy wziąć pod uwagę, że największe nie znaczy najlepsze. Przy wyborze wtryskiwacza należy zwrócić uwagę na to, aby odpowiedni wtryskiwacz był zdolny do dostarczenia wymaganej lub chcianej przez nas ilości paliwa przy obciążeniu wtryskiwacza ok. 80%. Gwarantuje to bezpieczeństwo pracy i pozwala, w momencie kiedy będzie to potrzebne dostarczyć dodatkową porcję paliwa (przeładowanie, niska temperatura zewnętrzna). Większe wtryskiwacze stwarzają też więcej problemów przy mappingu, np. stabilizacji wolnych obrotów i zimnego rozruchu.

Sonda szerokopasmowa
MoTeC Professional Lambda Meter

Podczas zmian mieszanki zawsze należy kontrolować skład mieszanki przy pomocy szerokopasmowej sondy AFR.


Data publikacji w serwisie: 2008-08-22
Strony: 1


Powrót do listy ciekawostek technicznych